Thursday, June 18, 2009

Death Penalty Does Not Deter Murder

โทษประหารชีวิตไม่สามารถยับยั้งอาชญากรรม
โทษประหารชีวิตไม่สามารถยับยั้งอาขญา¬กรรม-จากข้อมูลการศึกษาของมหาวิทยาลัย Colorado at Boulder

88%ของนักอาชญาวิทยาชั้นนําชองประเทศไม่เชื่อว่าโทษประหารชีวิตนั้นจะสามารถยับยั้งฆาตกรรมได้นี่ก็คือ ข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าซึ่งตีพิมพ์วันนี้ ในวารสาร Journal of Criminal Law andCriminology ของมหาวิทยาลัย Northwestern University School of Law ซึ่งเขียนโดยศาสตราจารย์ MichaelRadelet ประธานคณะสังคมศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย Colorado at BoulderและTracy Lacock ทนายความ ผู้ฃึ่งเคยเป็นนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเดียวกันนี้มาก่อน ศาสตราจารย์ Radelet ผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญชั้นนําของประเทศ ทางด้านโทษประหาร กล่าวว่า ข้อมูลการค้นคว้าที่ชื่อว่า "Do Executions Lower Homicide Rates? The Views of Leading Criminologists" นั้น ได้ลบความเชื่อโดยสิ้นเชิงว่าโทษประหารนั้นทําให้อาชกรรมลดลง Radelet กล่าวต่อไปว่าข้อมูลนี้ได้แสดงให้เห็นว่าการที่วงการทั่วไปต่อต้านการยั้บยั้ง
โทษประหารชีวิต เพราะเชื่อว่าจะทําให้อาชญากรรมลดลงนั้น แท้จริงแล้วเป็นความคิดที่ผิด เมื่อได้ถูกสํารวจอย่างจริงจังโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงและข้ออ้างต่างๆเพื่อสนับสนุนโทษประหารนั้น ออกจะอ่อน เมื่อเทียบกับผลลบอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายสูง การตัดสินแบบไม่เป็นธรรม การฆ่าคนบริสุทธิ์และการดึงเอาทุนใช้จ่ายจากมาตรการประสิทธิภาพที่ควรจะได้ช่วยลดอาชญากรรมและช่วยเหลือผู้ถูกกระทํา การศึกษาข้อมูลนี้ กระทําโดยการส่งแบบสอบถามให้กับนักอาชญาวิทยาชั้นนํา ชองประเทศอเมริกา รวมทั้งนักวิจัยแห่งสถาบัน American Society of Criminology และผู้ได้รับรางวัล Southerland Award จากสถาบันเดียวกันนี้ รวมทั้งประธานสถาบันท่านปัจุบันทุกท่าน American Society of Criminology นี้เป็นสถาบันชั้นสูงสุดของนักอาชญาวิทยาทั่วโลก ผู้ตอบแบบสอบถามดังกล่าว 77 ท่าน มิได้ถูกถามตามความเห็นส่วนตัวเลย ว่าคิดอย่างไร
กับโทษประหารแต่ทว่าได้ขอให้ตอบคําถามตามพื้นฐานของข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงประจักษ์ ที่เกี่ยวกับประเด็นนี้ Radeletได้พบว่า 87% ของนักอาชญาวิทยาเชื่อว่า การยับยั้งโทษประหารชีวิตนั้น จะไม่มีผลกระทบเลยกับอัตราฆาตกรรมและอีก 75% ของผู้ถูกถาม ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า "การถกเถียงเกี่ยวกับประเด็นโทษประหารนั้นทําให้สภาคองเกรสและผู้ออกกฐหมายของรัฐเบี่ยงเบนความสนใจไปจากการแก้ปัญหาอาชญากรรมที่แท้จริง"
ทั้ง RadeletและLacock เขียนต่อไปว่า ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ได้แสดงให้เห็นว่า นักอาชญาวิทยาชั้นนําของโลกส่วนใหญ่จะเชื่อว่าการวิจัยเชิงประจักษ์ได้แสดงให้เห็นว่าเหตุผลที่ทั่วไปอ้างเพื่อยับยั้งโทษประหารนั้น เป็นความเห็นที่ไม่ได้อยู่ในรากฐานแห่งความเป็นจริง นักอาชญาวิทยาเหล่านี้ได้ออกความเห็นอย่างพร้อมเพรียงกันว่าโทษประหารนั้นมืได้มีผลยับยั้งอาชญากรรมมากไปกว่าการถูกจําคุกระยะยาวเลย การศึกษาข้อมูลนี้ได้รับทุนจาก Sheilah's Fund แห่ง Tides Foundation ของเมือง San Francisco โดยที่ Death Penalty Information Center Washington DC เป็นผู้จัดการให้


According to New CU-Boulder Study

Eighty-eight percent of the country's top criminologists do not believe the death penalty acts as a deterrent to homicide, according to a new study published today in Northwestern University School of Law's Journal of Criminal Law and Criminology authored by Professor Michael Radelet, chair of the sociology department at the University of Colorado at Boulder, and Traci Lacock, an attorney and CU-Boulder graduate student in sociology.

The study titled "Do Executions Lower Homicide Rates? The Views of Leading Criminologists" undermines deterrence as a rationale for maintaining the punishment, said Radelet, one of the nation's leading experts on the death penalty.

"These data show that deterrence, which in many circles is the strongest justification for the death penalty, falls on its face when closely examined by those who are best qualified to study and evaluate it," Radelet said. "Any justifications for the death penalty that might remain pale in comparison to drawbacks such as high costs, arbitrariness, executing the innocent and diverting resources from more effective ways to reduce crime and assist victims."

The study was conducted by sending questionnaires to the most pre-eminent criminologists in the country, including fellows of the American Society of Criminology, winners of the American Society of Criminology's prestigious Southerland Award and recent presidents of the American Society of Criminology. The American Society of Criminology is the top professional organization of criminologists in the world.

The 77 respondents were not asked for their personal opinion about the wisdom of the death penalty, but instead to answer the questions only on the basis of their understandings of the empirical research available on the subject.

Eighty-seven percent of the expert criminologists also believed that abolition of the death penalty would not have any significant effect on murder rates, Radelet said. And 75 percent of the respondents agreed that "debates about the death penalty distract Congress and state legislatures from focusing on real solutions to crime problems."

"Our survey indicates that the vast majority of the world's top criminologists believe that the empirical research has revealed the deterrence hypothesis for a myth," Radelet and Lacock wrote. "The consensus among criminologists is that the death penalty does not add any significant deterrent effect above that of long-term imprisonment."

The study was funded by Sheilah's Fund at the Tides Foundation in San Francisco and was arranged through the Death Penalty Information Center in Washington, D.C.

No comments: