Friday, October 13, 2006

World Day for the Abolition of Death Penalty - Thailand

ให้สังคมตัดสินเลิกโทษ"ประหารชีวิต"

เรียกร้อง-สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน ชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาล และเข้ายื่นหนังสือผ่านไปถึง พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้ยกเลิกโทษประหารชีวิต เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม

นายธงทอง จันทรางศุ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม โฆษกกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณีองค์การนิรโทษกรรมสากลยื่นหนังสือเรียกร้องให้ยกเลิกโทษประหารชีวิต เนื่องในโอกาสวันนิรโทษกรรมสากลว่า คงไม่มีสูตรสำเร็จว่าควรหรือไม่ควรประหารชีวิตสำหรับทุกประเทศ แต่ละประเทศมีภูมิหลังและวิวัฒนาการที่แตกต่างกัน การเรียกร้องให้ยกเลิกในวาระสำคัญทำได้ แต่ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนให้เห็นคุณเห็นโทษทั้ง 2 แง่มุม สุดท้ายแล้วให้ข้อมูลให้ประชาชนคนในประเทศตัดสินใจ รัฐบาลปัจจุบันมีเวลา 1 ปีเท่านั้น เรื่องนี้จึงไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาในเร็ววันนี้หรือไม่ เพราะต้องฟังความเห็นประชาชนเป็นสำคัญ แต่ในภาคปฏิบัติแล้ว ผู้ต้องขังยังมีสิทธิได้รับการลดโทษในวาระโอกาสสำคัญ จากประหารชีวิตเป็นจำคุกตลอดชีวิต

No comments: